Nhà đẹp

ch play là tên một bảng giá sơn nhà trên thị trường

ch play là tên một bảng giá sơn nhà trên thị trường

Cầu thủ bóng đá ch play tên của một bảng giá sơn nhà rất nổi tiếng được nhiều người biết đến và chào đón rất hân hoan.

Anh có ờ tù nữa à?Có chớ.Tại sao anh bị ờ tù vậy?Làm cách mạng bí Tây bắt đày đi Côn Đảo mưòi năn Cách mạng thành công mói được rước về.Tôi hỏi:Chắc anh biết chú Tây của em quá!Chú em làm gl?Cũng đi lâm cách mạng và cũng bị Tây bắt đày đi 11 Đảo.Anh Hai hỏi tôí, vổn vã:Chú em đã về đất liển chua? Sau khí cách mạng thàĩ công, có tâu của mình ra Côn Đảo đón anh em tù chánh trị I hết rổí, vể tại cần Thơ này. Hái mới về ữ tạm trubng Con-M Cẩn  ThaTôi nổi buổn bã:Chú em đă chết ở Côn Đảo rổi!Anh Hai dimg lặng đỉ rổỉ thở dài:Anh em chúng ta ở tù hy sinh nhỉểu quá! Kiệt sức, kiết ly… – Anh ôm tôi vào lbng và vuốt tóc tôi: – Chúng ta con nói chuyện nhau nhiều Tần ạ! Bây giơ em đỉ đào huyệt vói anh em đi! với bảng giá sơn nhà trọn gói tốt nhất và đảm bảo nhất hiện naych play

Tôi theo anh em đi đào huyệt, chỗ chôn các chiến sĩ hy sinh cách đụòng nhưa không xa. Chúng tôi đào năm cái huyêt trên một gò đất trống, sau mây bụi tầm vông, ơ đây, qua nhưng cây tầm vông thân thẳng, lá xanh vẫn nhìn thây con đubng. Các anh nằm đây chúng kiến trận đánh thắng hôm nay và có lẽ con tiếp tục chimg kiến những trận đánh thắng khác trên địa danh Tầm Vu này. Tầm Vu, một xóm làng nhỏ bé trên đuxmg Cần Thơ . Rạch Goi sẽ đi vào lịch sử như một cái mốc về sự trưỏng thành của bộ đội cách mạng ỏr miền Tây!

ch play

Đào huyệt xong thì trơi đã chạng vạng. Chúng tôi trở vào ngôi nhà gạch. Các anh đã liệm xong các chiến 8Ĩ hy sinh. Năm chiếc quan tài nằm hàng ngang trên nền nhà. Đại biểu nhân dân xã Thạnh Xuân đến vĩnh biệt các chiến 8Ĩ hy sinh đã tề tựu đông đủ. Trong nhà, khói hưứng nghi ngút. Ban tiếp tế xã đem com cho chúng tôi ăn và cúng các chiến sĩ hy sinh. Anh Hai Đang đứng trước mọi ngubi, mặt nghiêm trang, buồn bã. Anh dứng mãi mà không nói. Anh Hiểng điều khiển mọi ngubi mặc niệm. Có nhiều tiếng khóc sụt sùi. Tôi nghĩ đến Bắc. Tôi thuong cuộc dơi anh, sự năng nổ hoạt động của anh và nuối tiếc con ngubi hình như có tình cảm vói tôi mà tỏi chưa duọc tiếp xúc nhiều.Xong! – Anh Hiểng nói.Mặc niệm kết thúc. Anh Hai Đang nhìn mọi ngubi, cắn môi đế dằn xúc động rồi nói:

Leave a Comment