Du học

Gạch là ba cái vò, miệng vò phủ đầy gạo Hướng Dẫn Trùm bắn cá

Quế sinh nói với vợ, phải chăng đó là thần thánh hiển linh? Tôn đại tẩu nói: Chim gầy lông dài, người nghèo trí. Thường nghe nói rắn vàng là vàng, chuột trắng ià bạc, chưa thấy ai nói thần linh hoá thành chuột bao giờ. Hay là trong cái hố dưới gốc cây có tiền bạc, Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại ông trời thương vợ chồng ta nghèo khổ, cố ý cho chuột trắng xuất. Ngày mai ông hãy đi Tri Môn đến nhà đồng tử mà hỏi về gia trạch chúng ta, xem tài vận đã phát hay chưa?. Quế sinh thường ngày vốn nghe theo lời vợ, ngày hôm sau dậy sớm, đi thẳng đến nhà đồng tử mà xin quẻ, đoán sẽ. Hai vợ chồng bàn bạc thấu đáo, mua thủ lợn tế hiến thần linh. Canh hai yên tĩnh, hai vợ chồng đem cuốc đào sâu cái hố dưới gốc cây. Đào sâu được độ ba thước, thấy một viền gạch vuông nhỏ, dưới viên gạch là ba cái vò, miệng vò phủ đầy gạo. Bới gạo ra thấy bên dưới là những vật màu trắng. Nguyên bạc chôn dưới đất, có gạo sẽ không bỏ đi. Hai vợ chồng cùng kêu lên một tiếng Xấu hổ!, rồi trum ban ca bốn bàn tay cùng trum ban ca vội lấy hết bạc ra.

Còn vò thì không động đến, cứ để nguyên lấy đất lấp lên.

Hai người về đến phòng, nhìn số bạc mang về, ước khoảng một nghìn năm trăm lạng. Quế sinh định lấy ba trăm lạng trả cho họ Thi, còn lại dùng vào việc buôn bán.

Tôn đại tẩu nói: Không làm thế được.

Quế sinh hỏi: Tại sao? Tôn đại tẩu nói: Họ Thi biết chúng ta nghèo khó trắng tay đến đây, chắc sẽ hỏi ba trăm. Nếu biết đào được dưới gốc cây ngân hạnh, là cây trong vườn của hắn, do tổ tiên để lại, thì hắn có thể nói. Tính đi tính lại, bao nhiêu vẫn ctto là ít, không những không thấy lòng tốt của chúng ta, ngược lại, còn cho chúng ta. Quế sinh nói: Theo ý hiền thê thì nên làm thế nào? Tôn đại lẩu nói: Mười mẫu ruộng này, Hướng Dẫn Trùm bắn cá mấy cây Hướng Dẫn Trùm bắn cá dâu táo, không. May mà trời cho vàns chôn giấu, tại sao không đi mua sản nghiệp ở chỗ khác, dần dần sẽ thoát ra khỏi chỗ này, tự. Lúc đó sẽ bái tạ cái đức của họ Thi, để cả hai bên đều thấy tốt đẹp.

Leave a Comment