Du lịch

Súc miệng, rồi lần lượt, từng người cầm các họ ở Việt Nam

Nhóm lò xong, bà Phủ mở hộp thiếc, lấy ra chiếc túi lụa, từ trong túi lụa, bà lại nhặt ra một gói trà mạn ưốp. Bà cho một nhúm trà vào chiếc ấm song ẩm, là loại ấm pha vừa đủ hai chén quân cho hai ngưòi uống.

Việc cho trà phải đủ ngữ, cái khéo Ia
ỏ chỗ này, nếu không quen tay, trà đặc quá hay loãng quá, uống sẽ mất hương. Xong công việc bỏ trà, vòi ấm cù lao cũng vừa kịp phả ra một luồng hơi trắng, bà nhấc ấm, chế nước sôi vào ấm. Đoạn, hai ông bà mỗi ngưòi một chén đưa lên miệng, nhấp ngụm nưốc súc miệng, rồi lần lượt, từng người cầm. Thủ tục đó, người ta gọi là tục “tống khẩu”, nhằm làm sạch miệng trưốc khi thưỏng thức tuần trà ngon. Bà Phủ rót nưốc làng văn hóa các dân tộc Việt Nam trà ra chiếc làng văn hóa các dân tộc Việt Nam chén tông, rồi từ chén tống, bà lại chuyên sang hai chiếc chén quân. Ông bà Phủ, mỗi ngưòi nâng một chén đưa lên các họ ở Việt Nam các họ ở Việt Nam miệng, trong khi CÒĨ1 đương thưởng thức hương thơm ngát của tách trà. Bà Phủ lấy thêm một chiếc chén, chiết từ chén trà của mình sang cho COĨ1. Cô bé, bắt chưóc kiểu ngưòi lốn, tay nâng chén trà mà nói:
– Mời mợ xơi nước! Mòi cậu xơi nưốc!
– Mòi mợ. – Thưa cậu, mời cậu trước, hóa ra trọng bô~~hơn mẹ!- Cô bé đáp. I Sao văn hóa Việt Nam con không yêu văn hóa Việt Nam cậu hơn?- Bà Phủ hỏi. – Vì cậu không ỏ nhà vối con!
Cả hai cha mẹ đều cưòi. Bà Phủ lại với chiếc bình bạc rót thêm một chén tông nước mưa vào ấm cù lao, bỏ thêm viên than vào miệng lò đoạn.

Em bé quen chạy nhảy, đã xuổng sập, vào bếp xem người nhà làm thức ăn.

Uống xong chén trà thứ hai, ông Phủ thở dài nói:
I Tội nghiệp! Tôi đi vắng, mợ nhớ cúng giỗ hai đứa bé dại!
Bà.

Ra Giêng, cậu vối tôi, hai ta cùng đi thăm mộ các con!
Nói chưa hết lồi, bà lại òa khóc, ông vội khuyên giải:
I Thôi. – Gan, bầu dục mua được ở đâu, lúc này?- ông Phủ hỏi. – Của hội Kỳ Phúc!- Bà đáp. *
* *
Xưa ở Kẻ Chợ có nhiều kiểu chơi họ, nào họ tiền, họ thịt, họ giò chả bánh chưng. Hội Kỳ Phúc mà bà Phủ nói ở đây là nhóm vừa chơi họ tiền, vừa chơi họ thịt trong phưòng Diên Hưng.

Leave a Comment