Du học

Hương trầm, nến sáp, hoặc măng miến, đưồng mứt văn hóa Việt

– Cho anh về thăm bô mẹ, vợ con, chốc nữa cần ta sẽ sai ngưòi sang gọi!
Bà Phủ xuống ngôi nhà dành riêng cho nữ.

Bà Phủ vừa yên vị thì các cô, các thím và gần như đầy đủ
các cháu trai, cháu gái đã kéo đến đầy nhà. Bà Phủ tươi
cười nói:
– Bữa nay về vì công việc bất thần, nên không kịp chuẩn bị quà bánh, chỉ mua vội cho mỗi. Trong sáu anh em trai, ông trưỏng ung dung nhàn hạ nhất, chỉ hiềm nỗi sinh COĨ1 một Ông có hai gái đã yên bề gia thất,. Không kể vườn ao thuộc lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ nhà thò họ, chỉ tính ruộng hưdng hỏa và lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ ruộng gia tài được chia, cộng lại, hàng năm, ông. Tuy ông đều cho cấy rẽ, nhưng chỉ có hai vợ chồng già, nên ông sông dư dật. Là trưởng tộc, nhưng chi phí lo việc cúng giỗ, đã có ruộng hương hỏa. Khi giỗ, khi tết, các cô, các chú đều đưa gà, đưa gạo góp giỗ. Giỗ, tết nào, thím Phủ Tiệp cũng gửi về hoặc hương trầm, nến sáp, hoặc măng miến, đưồng mứt. Vậy nên, ông Trưởng Diệu không phải vất vả lo toan. Trên nhà khách, lúc này cụ Bá tưốc, ông Trưởng Diệu, ông bà cai hợp Đình Tiến ngồi ở sập giữa. Bà Phủ, bà trưởng Tằng, kế thất ông Đình Diệu, ngồi ở ghế ngựa gian phải, Đỗ Học Thứ, cháu gọi bà Phủ bằng. Bà Phủ mỏ đầu:
– Xin phép ông, các bác, các chú, để làng văn hóa các dân tộc Việt Nam anh Bộc thưa lại mọi việc, kể từ khi quan ông nhà làng văn hóa các dân tộc Việt Nam con lên phó.

Xem ra các quan trước đây không dùng dân các làng bản vùng biên viễn làm chân tay, tai mắt cho mình, nên bọn thổ phỉ.

Biết dùng họ, thì moi đường ngang ngõ tắt của bọn thổ phỉ ta đều biết, cứ bí mật mai phục là bắt gọn được. Mỗi khi họ báo đúng đều có hậu thưởng!
Theo phương sách đã được đề ra, lần đầu tiên bắt được phỉ, quan. Bọn chúng phải cúi đầu nhận tội đốt nhà, cướp của, giết ngưòi.

Theo đúng luật pháp, mấy tên cầm đầu bị kết tội trảm quyết, văn hóa Việt án quyết được thi hành ngay tại chỗ, kèm văn hóa Việt theo là. Những lần sau, bắt được thổ phỉ, quan nhà cũng đem xử như lần trước!
– Chẳng bằng đem giết hết, cho tiệt giông. – Đó là quyền của mình!
I Bẩm! Quan nhà cứ làm theo cách ấy mà sạch bóng thổ phỉ!- Nghĩa Bộc kể tiếp. – Chỉ năm, sáu tháng sau khi quan nhà lên trị nhậm, toàn trấn không thấy ai trình báo về việc bị bọn phỉ cướp bóc.

Leave a Comment