Doanh nghiệp

Trưòng học là cái bến của đòng sông cuộc đòi, mua bảo hiểm ô tô

Những dãy ghế xếp quây tròn trên sân láng xi mãng.

Ỏ các góc sân, trên hiên các tàng gác, từng nhóm đang duyệt lại các tiết mục văn nghệ.

Tiếng đàn nhạc ca hát tạo nôn cái không khí náo nức trẻ trung. Trúc vừa ngoặt tay lái vào sân trưòng đã nghe tiếng gọi tiếng reo của bạn:Thi sĩ ca-ra-te, hoan hô!Tao tưòng mày ~~lăn~~. Có thế chứ. Phải có tho đấy nhé!“ Chịu – Trúc đáp – Suốt ngày bị nhũng chiếc bao tạ nó đè bẹp đí mất tho rồi. Thì xói nó dậy! Phải có tho!Tròi bắt đàu tối. Buổi liên hoan bắt dầu.

Sau một vài lòi ngắn ngọn của thày hiệu trưỏng, tiếp đến là Giốc ~~thò lò mũi xanh”, cái biệt danh mà hai năm. Giốc hắng giọng ngân nga láu linh nói:~~Thưa các thày, các bạn! Nếu trưòng học là cái bến của đòng sông cuộc đòi,. Hôm nay chúng ta có những con thuyền ròi bến thẳng hưóng ra khoi:Thuyền ơi, có nhó bến chăngBến thì một dạ khăng khăng.

Tôi xin giói thiệu bạn Hồng Loan và ban nhạc lóp mưòi một B hát tặng các bạn lên đưòng bài ~~Câu hò bên bến Hiền. Hồng mua bảo hiểm ô tô Loan một cô gái còn rất trẻ, chi khoảng mua bảo hiểm ô tô mưòi lăm, mưòi sáu xinh gái nhưng hoi lùn thành thử trông cứ như trẻ con. Giọng hát chưa chuẩn, nhưng tình cảm thiết tha thân tình quyện trong lòi ca ánh mắt, tạo nên một sức hấp đẫn Xa xa.

Bài hát dã dứt, nhưng hình như tâm trí ngưòi phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe ô tô phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe ô tô nghe còn đang chơi voi theo những cánh buồm nôn khổng gian bị ắng lại trong. Giốc lại xuất hiện, vối bộ mặt hài hưóc, anh cao giọng:Xin mòi các thày, các bạn thưòng thức một hương vị mói,. Tôi xin giói thiệu giọng ca Bích Vân lóp mưòi hai A, nói lên tình ycu lứa đôi, trong phút chia lỵ dùng dằng không dứt vói. Bích Vân lộng lẫy trong bộ quàn trắng áo dài màu thanh thiôn tiến ra. Hôm nay Bích Vân trông xinh tươi mon mỏn như búp non vùa mói nhú trôn đàu cành. Cô cất tiếng ca trong tiếng sáo tiếng dàn cùa dàn nhạc độm:Yêu nhau cỏi áo chơ nhau về nhà dối mẹ qua cầu. gió bayLại có tiếng giá bảo hiểm ô tô réo bẽn dưói:Áo nội hay áo ngoại thế? Nó lừa cho dấy!Tiếng cưòi tiếng vỗ tay lại dộí giá bảo hiểm ô tô len.

Leave a Comment