Du lịch

Tôi tố cáo Sanders đã mua bán ảnh hưỗng may phat dien

Lão lần trong túi, lấy nó ra và tay run run đeo vào mũi- Tôi thuộc lòng từng chu từng câu. Lão máy hút bụi đọc đến đâu máy hút bụi . tôi nhẩm theo đến đó.

Bản di chúc đề ngày 19/5/1987. lúc 13 giờ. Đây là bản di chúc của tôi, tự tay tôi viết, với đầy đủ tinh thần sáng suốt. Tôi thu hồi và hủy bỏ mọi di chúc trước đây. Tôi truất quyền thừa kế hoàn
toàn người chồng hiện tại của tôi, Eric Landler, đối với mọi động sản và bất.

Tôi đòi hỏi rằng, sau khi đọc bản di chúc này, ông ta sẽ lập tức bị tước bỏ hết mọi chức vụ đuổi khỏi Công. Ông ta không được mang theo bất cứ một vật gì hoặc một tài liệu nào. Những quyết định này đồng thời cũng áp dụng cho ông
Sean Sanders, ngay trong ngày di chúc này được công bô, cùng phải. Tôi chỉ định con của tôi làm người thừa kế toàn diện, hoặc nếu tôi không có con thì chỉ định Tổ chức vì Kenya. Lý do của tôi: Ngay từ buôi đầu cuộc hôn nhân của chúng tôi, Sanders đã
ủng hộ Eric Landler.

Ông ta đã không ngần ngại gây áp lực tinh thần đối vớitôi hòng bắt tôi sửa đổi
di chúc theo phương hướng có. Sean Sanders, mà tôi đã từng coi như một người đầy tổ trung thành của ba tôi và sau đó là của tôi, đã cố sức I. Sanders đă được tôi dại dột coi như một
người cha thứ hai và Eric Landler như một người chồng tuyệt hảo. Như vậy dần dà máy rửa xe họ đả có thể cùng nhau thực hiện âm mưu máy rửa xe chiếm đoạt lấy cả Công ty.

Tôi tố cáo Sanders đã mua bán ảnh hưỗng. Không những ông ta đã thuyết phục tôi sửa đổi di chúc, mà còn muôn chặn ngang không cho tôi thành lập những tố chức. Ông ta đã đề cao những ưu
điểm của Eric Landler và giới thiệu Eric Landler vào một ngày thuận lợi hết sức đến. Lúc đầu,
QMS
Ml
Sanders phản đôi cuộc hôn nhân, vê sau lại mong
muôn cho nó may phat dien tồn tại lâu dài, chắc may phat dien chắn vì ông ta.

Leave a Comment