Nhà đẹp

Uc browser trang tìm kiếm giá sơn nhà rất nhanh

Uc browser trang tìm kiếm giá sơn nhà rất nhanh

Uc browser tên một trang mạng giúp các bạn tìm kiếm giá sơn nhà rất nhanh  tiện nợi cho tất cả mọi người có thể sử dụng

Thua đổng bào và các chiến slỉ Trong trận đánh này Đại dội Chín mốt hy sinh năm ngubi. Chiến dấu tất phải co mất mát Nhung sự mất mát này vì độc lập tự do cùặ J nước. Các đéng chí hy sình sô Bống măi, các chiến sĩ của cỹi ta nằm đầy sề sống mãi, nêu guong anh hùng cho các thi| mai sau. – Anh nhìn các quan tài trước mặt: 1 Các đồng j thân yêu! Tể quốc và nhân dân sẽ dbi dbi ghi nhớ công ỉ các đồng chí, những ngubi đả ngũ xuống để giải phóng dân và vì tự do, độc lập của đất nước. – Anh quay lại pịự^ị con xà Thạnh Xuân: – Bà con đau buồn vĩnh biệt các đổng 4 đã nằm xuống. Các bà mẹ mất con cồn đau đớn biết chừng Nhung thua bà con! Con em chúng ta đã biết chọn cái ck xung đáng. Sự hy sinh cùa các anh làm chúng ta tự hào I lại vinh quang cho những bà mẹ đã chăm chút nuôi cọn, biển dâng nhũng đứa con yêu quí của mình cho Tổ qu| Xin cảm on tất ca bà con đã đến vĩnh biệt các chiến 8Ĩ ũ chúng tôi! để giúp các bạn biết đến nhiều hơn về giá sơn nhà trọn gói trong thời gian hiện nay đang ở mức bao nhiêu

uc browser

Các chiến sĩ và bà con xã Thạnh Xuân khiêng bằng t) năm quan tài ra huyệt. Chúng tôi đặt các anh xuống 1’ong dị Các anh yên nghĩ ngàn thu trên gồ đất cạnh trận địa ni Chúng tôi dùng những tiểu liên mói đoạt được của địch bi nhirng loạt súng vĩnh biệt lên trồi cao. tôi trở về đến rạch Láng Hầm thì các đon vị bộl đả Hành quán đi rổL Đêm đã khuya. Nhưng tnróc sân nhà ủ Tu; noi tôi và Sáu Trung dóng quân cồn đông nguoi tụ tập. í số bà con xã Thạnh Xuân đi viếng các chiến sĩ hy sinh cố về đây. Anh Hai Đang giơ tay lên:Chào bà conỉ Khuya rồi, bà con còn ởđây làm gì đôngứ Ong Hai, Trưởng ban nếp tế ấp nói:

uc browser

hí rTA các anh hànhHai Đang cubỉ:Bà con chu dáo quá! Nhưng phỉền lắm! Để chúng tôi tự^ di theo đon vị thôi.Ông Trưỏng ban’ tiếp tế nói:Các anh muốn đi cũng đâu có xuồng mà đ Xuổng bộ đội không đủ chở chiến lọi phẩm. Anh Sáu Trung hồi nãy có dặn chúng tôi lo đưa các anh đi!Đây giơ, Hai Đang mói nhớ ra ỉà không có xaổng. Quả thật, chiến lọi phẩm nhiều quá! Chở sáu cây mubi hai ỉy bảy và trung liên thôi cũng khẳm xuồng hết rồi. Còn tiểu liên, súng truòng và các đổ dùng quân sự khác nữa. Hai Đang vỗ vai ôn Trucmg Ban tiếp tế:Ba thằng Tây hại quá ông Hai nhỉ? Làm tụi tôi không đủ xuồng hành quânĩ Ồng Hai nói:Tôi cũng mong cho Tây “hại” bộ đội mình hoài. Bộ đội nhơvậy có súng tha hồ giết giặc.Mọi ngubi nghe ông trưởng ban tiếp tế nói dí dòm, cuòi ran. Ông hỗỉ Hai Đang:Sao? Anh Hai và các anh dinh chùng nào đi?Hai Đang hăm hò:

Leave a Comment